General information

 1. kutaraba
 2. kutaraba

Present

Affirmation
 1. ninataraba
 2. unataraba
 3. anataraba
 4. tunataraba
 5. mnataraba
 6. wanataraba
 7.  
 8. kinataraba
 9. vinataraba
 10.  
 11. unataraba
 12. inataraba
 13.  
 14. linataraba
 15. yanataraba
 16.  
 17. inataraba
 18. zinataraba
 19.  
 20. unataraba
 21. zinataraba
 22. yanataraba
Negation
 1. sitarabi
 2. hutarabi
 3. hatarabi
 4. hatutarabi
 5. hamtarabi
 6. hawatarabi
 7.  
 8. hakitarabi
 9. havitarabi
 10.  
 11. hautarabi
 12. haitarabi
 13.  
 14. halitarabi
 15. hayatarabi
 16.  
 17. haitarabi
 18. hazitarabi
 19.  
 20. hautarabi
 21. hazitarabi
 22. hayatarabi

Present Progressive

Affirmation
 1. nataraba
 2. wataraba
 3. ataraba
 4. twataraba
 5. mwataraba
 6. wataraba
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
Negation
 1. sitarabi
 2. hutarabi
 3. hatarabi
 4. hatutarabi
 5. hamtarabi
 6. hawatarabi
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Perfect

Affirmation
 1. nimetaraba
 2. umetaraba
 3. ametaraba
 4. tumetaraba
 5. mmetaraba
 6. wametaraba
 7.  
 8. kimetaraba
 9. vimetaraba
 10.  
 11. umetaraba
 12. imetaraba
 13.  
 14. limetaraba
 15. yametaraba
 16.  
 17. imetaraba
 18. zimetaraba
 19.  
 20. umetaraba
 21. zimetaraba
 22. yametaraba
Negation
 1. sijataraba
 2. hujataraba
 3. hajataraba
 4. hatujataraba
 5. hamjataraba
 6. hawajataraba
 7.  
 8. hakijataraba
 9. havijataraba
 10.  
 11. haujataraba
 12. haijataraba
 13.  
 14. halijataraba
 15. hayajataraba
 16.  
 17. haijataraba
 18. hazijataraba
 19.  
 20. haujataraba
 21. hazijataraba
 22. hayajataraba

Past

Affirmation
 1. nilitaraba
 2. ulitaraba
 3. alitaraba
 4. tulitaraba
 5. mlitaraba
 6. walitaraba
 7.  
 8. kilitaraba
 9. vilitaraba
 10.  
 11. ulitaraba
 12. ilitaraba
 13.  
 14. lilitaraba
 15. yalitaraba
 16.  
 17. ilitaraba
 18. zilitaraba
 19.  
 20. ulitaraba
 21. zilitaraba
 22. yalitaraba
Negation
 1. sikutaraba
 2. hukutaraba
 3. hakutaraba
 4. hatukutaraba
 5. hamkutaraba
 6. hawakutaraba
 7.  
 8. hakikutaraba
 9. havikutaraba
 10.  
 11. haukutaraba
 12. haikutaraba
 13.  
 14. halikutaraba
 15. hayakutaraba
 16.  
 17. haikutaraba
 18. hazikutaraba
 19.  
 20. haukutaraba
 21. hazikutaraba
 22. hayakutaraba

Past Progressive

Affirmation
 1. nilikuwa ninataraba
 2. ulikuwa unataraba
 3. alikuwa anataraba
 4. tulikuwa tunataraba
 5. mlikuwa mnataraba
 6. walikuwa wanataraba
 7.  
 8. kilikuwa kinataraba
 9. vilikuwa vinataraba
 10.  
 11. ulikuwa unataraba
 12. ilikuwa inataraba
 13.  
 14. lilikuwa linataraba
 15. yalikuwa yanataraba
 16.  
 17. ilikuwa inataraba
 18. zilikuwa zinataraba
 19.  
 20. ulikuwa unataraba
 21. zilikuwa zinataraba
 22. yalikuwa yanataraba
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Future

Affirmation
 1. nitataraba
 2. utataraba
 3. atataraba
 4. tutataraba
 5. mtataraba
 6. watataraba
 7.  
 8. kitataraba
 9. vitataraba
 10.  
 11. utataraba
 12. itataraba
 13.  
 14. litataraba
 15. yatataraba
 16.  
 17. itataraba
 18. zitataraba
 19.  
 20. utataraba
 21. zitataraba
 22. yatataraba
Negation
 1. sitataraba
 2. hutataraba
 3. hatataraba
 4. hatutataraba
 5. hamtataraba
 6. hawatataraba
 7.  
 8. hakitataraba
 9. havitataraba
 10.  
 11. hautataraba
 12. haitataraba
 13.  
 14. halitataraba
 15. hayatataraba
 16.  
 17. haitataraba
 18. hazitataraba
 19.  
 20. hautataraba
 21. hazitataraba
 22. hayatataraba

Future Progressiv

Affirmation
 1. nitakuwa ninataraba
 2. utakuwa unataraba
 3. atakuwa anataraba
 4. tutakuwa tunataraba
 5. mtakuwa mnataraba
 6. watakuwa wanataraba
 7.  
 8. kitakuwa kinataraba
 9. vitakuwa vinataraba
 10.  
 11. utakuwa unataraba
 12. itakuwa inataraba
 13.  
 14. litakuwa linataraba
 15. yatakuwa yanataraba
 16.  
 17. itakuwa inataraba
 18. zitakuwa zinataraba
 19.  
 20. utakuwa unataraba
 21. zitakuwa zinataraba
 22. yatakuwa yanataraba
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Habitual

Affirmation
 1. mimi hutaraba
 2. wewe hutaraba
 3. yeye hutaraba
 4. sisi hutaraba
 5. ninyi hutaraba
 6. wao hutaraba
 7.  
 8. hutaraba
 9. hutaraba
 10.  
 11. hutaraba
 12. hutaraba
 13.  
 14. hutaraba
 15. hutaraba
 16.  
 17. hutaraba
 18. hutaraba
 19.  
 20. hutaraba
 21. hutaraba
 22. hutaraba
Negation
 1. huwa sitarabi
 2. huwa hutarabi
 3. huwa hatarabi
 4. huwa hatutarabi
 5. huwa hamtarabi
 6. huwa hawatarabi
 7.  
 8. huwa hakitarabi
 9. huwa havitarabi
 10.  
 11. huwa hautarabi
 12. huwa haitarabi
 13.  
 14. huwa halitarabi
 15. huwa hayatarabi
 16.  
 17. huwa haitarabi
 18. huwa hazitarabi
 19.  
 20. huwa hautarabi
 21. huwa hazitarabi
 22. huwa hayatarabi

Subjunctive

Affirmation
 1. nitarabe
 2. utarabe
 3. atarabe
 4. tutarabe
 5. mtarabe
 6. watarabe
 7.  
 8. kitarabe
 9. vitarabe
 10.  
 11. utarabe
 12. itarabe
 13.  
 14. litarabe
 15. yatarabe
 16.  
 17. itarabe
 18. zitarabe
 19.  
 20. utarabe
 21. zitarabe
 22. yatarabe
Negation
 1. nisitarabe
 2. usitarabe
 3. asitarabe
 4. tusitarabe
 5. msitarabe
 6. wasitarabe
 7.  
 8. kisitarabe
 9. visitarabe
 10.  
 11. usitarabe
 12. isitarabe
 13.  
 14. lisitarabe
 15. yasitarabe
 16.  
 17. isitarabe
 18. zisitarabe
 19.  
 20. usitarabe
 21. zisitarabe
 22. yasitarabe

Conditional 1

Affirmation
 1. nikitaraba
 2. ukitaraba
 3. akitaraba
 4. tukitaraba
 5. mkitaraba
 6. wakitaraba
 7.  
 8. kikitaraba
 9. vikitaraba
 10.  
 11. ukitaraba
 12. ikitaraba
 13.  
 14. likitaraba
 15. yakitaraba
 16.  
 17. ikitaraba
 18. zikitaraba
 19.  
 20. ukitaraba
 21. zikitaraba
 22. yakitaraba
Negation
 1. nisipotaraba
 2. usipotaraba
 3. asipotaraba
 4. tusipotaraba
 5. msipotaraba
 6. wasipotaraba
 7.  
 8. kisipotaraba
 9. visipotaraba
 10.  
 11. usipotaraba
 12. isipotaraba
 13.  
 14. lisipotaraba
 15. yasipotaraba
 16.  
 17. isipotaraba
 18. zisipotaraba
 19.  
 20. usipotaraba
 21. zisipotaraba
 22. yasipotaraba

Conditional 2

Affirmation
 1. ningetaraba
 2. ungetaraba
 3. angetaraba
 4. tungetaraba
 5. mngetaraba
 6. wangetaraba
 7.  
 8. kingetaraba
 9. vingetaraba
 10.  
 11. ungetaraba
 12. ingetaraba
 13.  
 14. lingetaraba
 15. yangetaraba
 16.  
 17. ingetaraba
 18. zingetaraba
 19.  
 20. ungetaraba
 21. zingetaraba
 22. yangetaraba
Negation
 1. nisingetaraba
 2. usingetaraba
 3. asingetaraba
 4. tusingetaraba
 5. msingetaraba
 6. wasingetaraba
 7.  
 8. kisingetaraba
 9. visingetaraba
 10.  
 11. usingetaraba
 12. isingetaraba
 13.  
 14. lisingetaraba
 15. yasingetaraba
 16.  
 17. isingetaraba
 18. zisingetaraba
 19.  
 20. usingetaraba
 21. zisingetaraba
 22. yasingetaraba

Conditional 3

Affirmation
 1. ningalitaraba
 2. ungalitaraba
 3. angalitaraba
 4. tungalitaraba
 5. mngalitaraba
 6. wangalitaraba
 7.  
 8. kingalitaraba
 9. vingalitaraba
 10.  
 11. ungalitaraba
 12. ingalitaraba
 13.  
 14. lingalitaraba
 15. yangalitaraba
 16.  
 17. ingalitaraba
 18. zingalitaraba
 19.  
 20. ungalitaraba
 21. zingalitaraba
 22. yangalitaraba
Negation
 1. nisingalitaraba
 2. usingalitaraba
 3. asingalitaraba
 4. tusingalitaraba
 5. msingalitaraba
 6. wasingalitaraba
 7.  
 8. kisingalitaraba
 9. visingalitaraba
 10.  
 11. usingalitaraba
 12. isingalitaraba
 13.  
 14. lisingalitaraba
 15. yasingalitaraba
 16.  
 17. isingalitaraba
 18. zisingalitaraba
 19.  
 20. usingalitaraba
 21. zisingalitaraba
 22. yasingalitaraba

Narrative

Affirmation
 1. nikataraba
 2. ukataraba
 3. akataraba
 4. tukataraba
 5. mkataraba
 6. wakataraba
 7.  
 8. kikataraba
 9. vikataraba
 10.  
 11. ukataraba
 12. ikataraba
 13.  
 14. likataraba
 15. yakataraba
 16.  
 17. ikataraba
 18. zikataraba
 19.  
 20. ukataraba
 21. zikataraba
 22. yakataraba
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE